ארכיון הרשומות עם התג "דרפור"

תל אביב, 2012

ומלץ ללחוץ על התמונה, לאיכות מירבית.

לתמונות נוספות: http://www.facebook.com/OrenGutmanPhotographer www.orengutman.com

מודעות פרסומת

תל אביב, 2012

ומלץ ללחוץ על התמונה, לאיכות מירבית.

לתמונות נוספות: http://www.facebook.com/OrenGutmanPhotographer www.orengutman.com

תל אביב, 2012

ומלץ ללחוץ על התמונה, לאיכות מירבית.

לתמונות נוספות: http://www.facebook.com/OrenGutmanPhotographer www.orengutman.com

תל אביב, 2012

ומלץ ללחוץ על התמונה, לאיכות מירבית.

לתמונות נוספות: http://www.facebook.com/OrenGutmanPhotographer www.orengutman.com

פליט מאפריקה במצעד נגד הקמת מחנה המעצר לפליטים, תל אביב, 2010

לתמונות נוספות מהפגנות ומחאות: www.orengutman.com

פליט מאפריקה במצעד נגד הקמת מחנה המעצר לפליטים, תל אביב, 2010

לתמונות נוספות מהפגנות ומחאות: www.orengutman.com